Naše preduzeće je u toku 2015 godine nabavilo automatsku liniju za pakovanje proizvoda u mala pakiranja što će značajno povećati kapacitet proizvodnje kao i efikasnost i efektivnost.