PoĊĦaljite nam poruku

Posalji poruku

Lokacija

Kontakt informacije

Valbih d.o.o. Konjic
Donje polje 42, 88400 Konjic, BiH
Tel: +387 36 734 530
Fax: +387 36 734 531
Mail: valbih@bih.net.ba

P.J. Tuzla
Prve proleterske brig.60 Lipnica-Tuzla
Tel/Fax: +387 35 806 045

Distributer za USK
Lembus d.o.o. Bosanski Petrovac
Tel: +387 37 883 184